światło w tym mieście jest przepiękne. na ulicach, w kaplicach, odbijające się w wystawach eleganckich sklepów.