czasem mam się na tyle dobrze, że służbowo zwiedzam tak piękne miejsca, jak Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. wtedy chodzę i wzdycham.