plus z pracy w Katowicach jest taki, że dość spontanicznie zapraszam rodziców, a oni z tego zaproszenia korzystają. przyjeżdżają z niedzielnym obiadem i pourodzinowym ciastem. no to dzisiaj wreszcie nie płaczę.